Lisans Eğitimi

arch-bridge-clouds-814499

ALMANYA’DA LİSANS EĞİTİMİ

1-Hangi üniversitenin hangi bölümünde eğitim görmeliyim

Öncelikle ilgi alanınıza ve yeteneklerinize uygun olarak üniversite seçimi yapmanız ve bu üniversitede okuyacağınız bölümü belirlemeniz gerekiyor. Hayatın hangi kesiminde yer almak isteyişiniz ve yetenekleriniz rotanızı çizmenize yardımcı olacaktır. Gerisi kolay çünkü 17.000 bölüm arasından muhakkak yeteneklerinize ve gelecek planlarınıza uygun bir bölüm çıkacaktır. Aşağıdaki link aracılığıyla Almanya’daki tüm üniversite ve bu üniversitelerdeki bölümlere ulaşabilirsiniz. https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/studiengang/en/

Ayrıca bu üniversitelere ait bölümlerin en çok itibar edilen iki ayrı ranking kuruluşunun istatistiklerine göre dünya çapındaki sıralamalarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2019 

2-Seçilen üniversite ve bölümün şartlarını yerine getirmek

(Gereklilikler sizin mezun olduğunuz lise türü Türkiye’de kazanmış olduğunuz yüksek eğitim kurumunun niteliği gibi kriterlere göre çok farklılık arz ettiğinden bu yazının hacmini büyütüp sizi sıkmamak için burada yüzeysel bilgi verilecektir.)

Üniversite ve bölüm belirlendikten sonra bu üniversite ve bölümün öngördüğü şartlara uygun olup olmadığınız ve istenilen belgeleri karşılayıp karşılamadığınızı belirlemeniz gerekiyor. Almanya’da genelde benzer şartlar aranıp hemen hemen aynı belgeler istenilmekle beraber, şartlar üniversiteden üniversiteye değişebilmektedir. Söz konusu gereklilik ve belgelerin neler olduğu konusunda en garanti yöntem ilgili üniversitenin web sayfasını inceleyip burada yazan şartlara uygun hazırlık yapmaktır. Bu arada, her ne kadar sıfır dil bilgisiyle vize talebi reddedilmekteyse de, öğrenci vizesi için gerekli olan ve olmazsa olmaz konumunda bulunan üniversite kabul belgesi bazı üniversitelerce sıfır dil bilgisine rağmen verilmektedir. 

3- Kabul için başvuru

Eğitim görmek istediğiniz üniversitenin gereklilik ve şartlarını karşıladıktan sonra sıra üniversiteden kabul almaya geliyor. Almanya’da üniversite başvuruları kış ve yaz dönemi olmak üzere yılda iki dönem yapılmaktadır. Kış dönemi başvuruları Ocak 15’e kadar, yaz dönemi başvuruları ise Temmuz 15’e kadar yapılmaktadır. Almanya’da üniversite başvuruları iki ayrı yöntemle yapılmaktadır. Bunlardan birisi uni-assist isimli bir kuruluşun sizin belgelerinizi inceleyip Almanya’da üniversite eğitimi görme yeterliliğinizi onayladıktan sonra bahsi geçen belgeleri eğitim görmek istediğiniz üniversiteye göndermesi, akabinde üniversitenin sizle direk irtibata geçip talebinizi ret ya da kabul şeklinde sonuçlandırmasıdır. Üniversitelerin çok büyük bir kısmı neredeyse tamamına yakını uni-assist’le anlaşmalı olup direk başvuru kabul etmemekte ve belgelerin incelenmesi işini uni-assist’e bırakmaktadırlar. Diğer yöntem ise direk üniversiteye başvuru yapmaktır. Bu yöntemi az sayıda üniversite kullanmaktadır. Bu iki yönteme bir üçüncüsünü ekleyecek olursak o da önce üni-assist’e başvuru yapıp Bayerische Formula (Bavyera Formülü) ile Türkiye’den üniversiteye yerleşirken aldığınız üniversite yerleşme puanının Almanya not sistemine dönüştürülmesi, belgelerinizin yeterliliğinin ve gerçekliğinin incelenmesi gibi işlemler yapıldıktan sonra uni-assist’in onay vermesi halinde üniversiteye adayın kendisinin üniversiteye başvuru yapması şeklindedir. Bu yolun birinci yöntemden farkı birinci yöntemde belgeleriniz incelendikten sonra yeterli olduğu görülmüşse üniversiteden haber beklersiniz ancak bu üçüncü yolda doğrudan uni-assist belgelerinizi üniversiteye göndermesine rağmen sizin bir de üniversiteye başvuru yapmanız gerekir.

Uni-assist belgelerinizin hem elektronik ortamda hem de fiziki olarak gönderilmesini isterken, üniversitelere doğrudan yapılacak başvurularda bazı üniversiteler uni-assist gibi hem elektronik hem de fiziki olarak belgeleri ister bazıları da örneğin RWTH Aachen Üniversitesi gibi sadece elektronik ortamda belgelerinizi ister.

Bu arada ne kadar erken başvuru yapılırsa o kadar çok avantajı bulunmaktadır. Eksik ya da geçersiz bir belge nedeni ile söz konusu problemin giderilmesi istendiğinde son başvuru günü geçirilmeden bu eksikliğin giderilmesi bakımından erken başvuru hayati önem arz etmektedir. Ayrıca bazı üniversitelerin dil kursları başvuru tarihlerine öncelik vererek kontenjanlarını doldurmaktadırlar. Yine öğrenci vizesi mülakat tarihinden itibaren 4 ila 6 hafta arası geçecek bir süre içerisinde çıktığı için kabulün erken alınıp eğitim dönemi başlamadan öğrenci vizesinin zamanında alınması önemlidir. Bu ve benzeri nedenlerle en az 3 ay öncesinden kabul için başvuru yapılmasını öneriyoruz. 

4-Yeterli Almanca bilgisine sahip olmak

Üniversitedeki başarınız çok büyük oranda Almanca diline hakimiyetinize bağlı olduğundan hiç vakit kaybetmeden Almanca öğrenmeye başlamanız gerekiyor. 2016 yılından önce neredeyse sıfır Almanca bilgisiyle Almanya’ya gidilebilmekteyken maalesef Ülkemizdeki son gelişmeler nedeniyle sıfır Almanca bilgisiyle görüşmeye giden neredeyse herkesin vize başvuruları reddedilmekte ve Goethe Enstitüsü tarafından yapılacak sınav neticesinde en az B1 seviyesinde Almanca istenmektedir. Ancak konsolosluk yetkilileri özellikle başvuranın yaşı, üniversite sınavından sonra eğitimine devam edip etmediği ve başarı durumu gibi kriterlerden yola çıkarak adayın üniversite eğitimi alma iradesi olduğu konusunda kanaate sahip olmaları halinde A2 seviyesinde Almanca bilgisine sahip kişilere de bazen öğrenci vizesi verdikleri görülmektedir. (Önemli!!! A2 dil belgesine sahip olmasına rağmen vize talebi reddedilenler de bulunmaktadır. Bu nedenle bu red kapısının kapatılması için B1 seviyesinde dil belgesi alınmasında fayda bulunmaktadır.) 

5- Ekonomik yeterliliğin ispatı

Vize görüşmesinde en önemli konulardan birisi de Almanya’da geçiminizi nasıl sağlayacağınız hususudur. Ekonomik yeterliliğinizi belgelendirmenin iki yolu bulunmaktadır. Bunlardan birisi bloke hesap oluşturmak bir diğeri ise Almanya’da garantör bulmaktır. Bloke hesap 2019 verilerine göre en az 10236 Euro olması gerekmektedir. Bloke hesap ile Almanya’daki bir yıllık yaşantınızı garanti altına almış oluyorsunuz ve hesaptan her ay 853 Euro serbest bırakılarak sizin kullanımınıza sunulmaktadır. Bir diğer yeterlilik ispat yöntemi ise Almanya’da oturumu olan birisini garantör olarak göstermektir. Ancak ne var ki herkes garantör olamamaktadır. Garantör olmak için resmi makamlarca öngörülen gelir seviyesine sahip olmak gerekiyor. Söz konusu gelir seviyesi garantör olacak kişinin evli olup olmaması, evli ise çocuğunun olup olmaması ve çocuk sayısına göre değişiyor. 

6- Öğrenci vizesi

 Almanya’da üniversite eğitimi alabilmenin en önemli şartlarından birisi de öğrenci vizesi almak suretiyle oturum iznine sahip olmaktır. Yukarıda da bahsedildiği üzere vize 4 ila 6 hafta arası bir süre içerisinde çıkmaktadır. Dolayısıyla başvurulan eğitim döneminin başlangıcına yetişilecek şekilde bir program yapılması gerekmektedir. Öğrenci vizesi alımında özellikle lisans eğitimi için birinci sırada yaş faktörü önemli olmaktadır. Vize ret yada kabulünde en önemli kriter ve en çok aranan unsur kişinin eğitim almak amacıyla mı yoksa başka bir amaç için mi Almanya’ya gitmek istiyor. Dolayısıyla eğitim amaçlı vize istendiği hususunun mümkün olan her vasıtayla ispatı gereklidir. Eğitim maksatlı başvuru yapıldığının en önemli kıstaslarından biri hiç kuşkusuz adayın yaşı, lise eğitiminden sonra ara verip vermediği, başarı durumu gibi kıstaslar da önemli rol oynamaktadır. Ayrıca vize alınırken dikkat edilmesi gereken diğer bir konuda en az bir ay öncesinden randevu almak gerekiyor. Özellikle yaz dönemi başvuru sayısı çok olduğu için randevular çok ileri tarihlere verilebiliyor. Bu arada öğrenci vizesi için ödenecek harçlar konsoloslukta ödenmektedir. Ancak almış olduğumuz duyumlar neticesi bir kısım dolandırıcıların kendilerini vize randevularını almada aracı kurum olarak tanıtıp insanları dolandırdığını öğrenmiş bulunmaktayız. Bu yüzden peşin vize harcı isteyenlere itibar etmeyip harcı görüşme yapacağınız gün konsolosluğa ödeyeceğiniz hususunu unutmayınız.

Yine, vize dosyasını eksiksiz olarak hazırlayıp görüşmeye gitmek önemli. Dosyada en önemli belgelerin başında maddi yeterliliği ispata yarayan yukarıda bahsettiğimiz belgeler, seyahat sağlık sigortası, pasaport ve eğitim durumunu ispata yarayan belgeler gelmektedir. Sağlık sigortası konusu özellik arz eden bir konu olduğundan onu başka bir makalemizde ele alarak burada size genel bilgiler vererek yazıyı uzatmadan genel olarak bilgilenmenizi amaçladık. 

7- Kalacak yerin bulunması

Vizenizi aldınız şimdi sıra kalacak yerin bulunmasına geldi. Bu Ülkede yaklaşık 200 Euro’dan başlayan fiyatlarda kalacak ortak öğrenci evi ya da öğrenci yurdu bulabilirsiniz. İki tür yerde kalabilirsiniz birincisi ekonomik olan öğrencilerin ortak kullanım alanlarının yer aldığı yurt veya öğrenci evleri, diğeri ise mali durumunuzla doğru orantılı kendinize özel kiralamış olduğunuz daire ve evler.

Verilere göre öğrencilerin %10’u öğrenci yurtlarında kalırken, %29’u bir evi paylaşıyor. %17 si de tek başına bir evde kalıyor. Yine aynı kaynağa göre öğrenci yurtlarında kalanların %40’ı yabancı öğrencilerden oluşmaktadır. Geri kalan yabancı öğrencilerin %60’ı ise öğrenci yurdu hariç özel yerlerde kalıyor. Mevcut öğrenci yurtları talebi karşılayamadığından çok çabuk bir şekilde dolmaktadır.

Yurdunuz çıkana kadar ya da bir öğrenci evine yerleşene veyahut bir daire kiralayana kadar geçici olarak öğrencilere hizmet veren ucuz otellerde, düşük ücretli pansiyon ve konuk evlerinde, düşük bir aidatla üye olabileceğiniz International Youth Hostel Federation’a ait pansiyonlarda, uygun ücretli olması ile meşhur tek odalı Bad and Breakfast (B&B)’larda kalabilirsiniz. Bu tür yerlere ilişkin bilgileri on-line olarak, sosyal medyadan ya da eğitim göreceğiniz üniversitenin International Office’lerinden elde edebilirsiniz.

Burada bir kez daha hatırlatmakta fayda var, eğer öğrenci yurdunda kalmak istiyorsanız üniversiteden kabul belgesi gelir gelmez yurt başvurusunu yapmanız gerekiyor.

8- Üniversite kaydının yapılması

 

Son aşama ise kabul mektubunda yazılan belgelerle birlikte International Office’de üniversite kaydınızı yaptırmanızdır. Ufak tefek farklar bulunmakla beraber istenen belgeler pasaport, vesikalık fotoğraf, vize veya oturum izni, başvuru formu, diploma ve sınav sonuç belgeleri, kabul mektubu, Almanya’da sağlık sigortanızın olduğuna ilişkin belge, üniversite harcını ödediğinize dair belge şeklindedir.

architecture-boats-building-547494